XII , , 24-27 1966.
" ", 1416 1971 .,
" " , 1971
" ", , , 1971
" " 22-24 1972., .
XV 29 2 1972 .,
" ", 8-11 1974 ., .
-
- , , 1977
, , 1983
, . 1988 .
90 . 30 - 2 1998,
" 2001" , 30 - 1 2001 .
95 Ŕ, 23-24 2003 .,
100 , -, 25 2008 .
, 1-2 2008 .
"100 : , , ", 26-28 2008 .
" " , 27 - 29 2008 .
" "
22-24 1972., .
» » » " " 22-24 1972., .

22 1972 ,
10

1. .
.. .
2. .
...
3.
.., .. (.)
4. .
.. (, )
5. .
.., ... .. .. .C., .. ( , )
6. .
.. .., ...()

22 , 14

1. .
.., .., B., .. ( -, )
2. .
.. ()
3.
.., .., ..
4. .
.., .., .. ( -, ).
5. , , .
.., .., .., ... .. ()
. .
.., ., ... ().
7. .
.., .., ..

23 , 10

1.
.., .. .. .. (, ),
2. .
., .. (),
3. .
.., .., ..
4. ,
.., .., .. ( -, )
5. .
.., .. (, )
6. .
.. (,}

23 , 14

1. .
.., .., - .. (, )
2. .
A.C., .., .. ( -)
3. 1908.
.., .. ()

24 , 10

1. ,
.., .. (,)
2. . 16.
.. ..., .. (, )

. .

©


05-03-12324
| | | | | | | |