", ..."
" ..."
" ..."
..
Ż
" , ..."
. .
. .
" , ..."
" ..."
" , ..."
" ..."
" ..."
ɻ
- . .
. .
" ..."
ֻ
" ..."
" ..."
» » » »

.

                  
                   . .

                  . 
                  .
                  , ,
                 .

                 , , ,
                 , -
                 ,
                 ?

                ,
                :
                
                 , , ?

                :
                -, , ,
                ,
                ...
                                         .:

.


,
, ,
.

, , -
, -

.

,
,
, -, ,
...


.
, ,
, .

©


05-03-12324
| | | | | | | |